Copyright

De inhoud van Air magazine.nl en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is, beschermd door auteurs- en databank rechten. Mocht deze vermelding ontbreken of onjuist zijn, neem dan gerust contact met ons op zodat we het zo spoedig mogelijk kunnen herstellen.

Wanneer u ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan ons verstrekt in het kader van het gebruik van Air magazine.nl mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal oneindig gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Alle rechten op Air magazine.nl en de informatie, waaronder al het redactionele materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, auteursrechten, logo’s, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van ons of van degenen van wie wij een licentie hebben verkregen.
Het is toegestaan om de informatie en Air magazine.nl te lezen en voor eigen, niet-commercieel gebruik te bewaren.

Vertel het door
Black Friday 2021Black Friday 2021