Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

De teksten op en de inhoud van deze website zijn louter bedoeld als ondersteuning. Air raadt altijd aan een arts of een bevoegde te raadplegen en/of te bezoeken.

Air magazine is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook  die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie..

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Air is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt. De persoonsgegevens die u vrij heeft gegeven aan Air magazine, zullen nooit verkocht worden aan derden.

Beweringen en meningen, geuit in/op artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s). Iedereen is verantwoordelijk voor de taal en informatie die ze bezigen. Air magazine kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Air is voorbehouden de uitingen c.q. reacties vooraf te screenen op relevantie en context alvorens over te gaan tot plaatsing.

Wij besteden veel zorg en aandacht aan het op de juiste manier versturen van prijzen  ( die gewonnen zijn met bv. winacties) ,wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade of niet ontvangen van de desbetreffende prijs.

Bovenstaande is van toepassing op de webpagina van Air magazine. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Vertel het door
Black Friday 2021Black Friday 2021